Overzicht

Voor wie geldt de CO2-rapportageplicht?

Artikel 8 augustus 2023 Leesduur: 0 - 1 minuten

Hoe kan het dat een Nederlandse multinational met meer dan 1000 supermarkten, 500 slijterijen, en 500 drogisterijen (deels) niet hoeft te voldoen aan de CO2-rapportage? Deze intrigerende vraag legt een complexiteit bloot in de naderende CO2-rapportageverplichting per 1 juli 2024.

De Rijksoverheid heeft bepaald dat bedrijven met meer dan 100 medewerkers aan deze verplichting moeten voldoen. Maar wat betekent dit voor bedrijven met meerdere vestigingen, gedetacheerde werknemers, ingehuurde krachten of een complexe groeps- of holdingstructuur? Om de onzekerheid weg te nemen of deze regelgeving van toepassing is op jouw organisatie, verduidelijken we in dit artikel wie er moet voldoen aan de CO2-rapportageplicht.

CO2-rapportage als je meer dan 100 werknemers hebt - wie tel je mee?

Als organisatie val je onder de rapportageverplichting als je 100 of meer werknemers hebt op de peildatum (1 januari van het jaar waarover je rapporteert). Het maakt niet uit of het aantal werknemers door het jaar heen verandert. Hieronder definiëren we wie er als werknemer geldt en wie je niet mee hoeft te tellen:

Definitie van een werknemer

 • Iemand die op 1 januari bij jou in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert.

Wie je ook moet meetellen als jouw werknemer

 • Seizoenarbeiders met een contract van minimaal 20 uur per maand;
 • Werknemers die in het buitenland wonen maar in jouw Nederlandse vestiging werken.

Wie niet meetelt als werknemer

 • Gedetacheerden en uitzendkrachten ingehuurd op de peildatum;
 • Werknemers met afroepcontracten (nul-uren) of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand;
 • Werknemers van uitzendbureaus met contracten die per direct opzegbaar zijn;
 • Wethouders, gemeenteraadsleden en andere politieke vertegenwoordigers;
 • Vrijwilligers.


Wanneer valt je organisatie niet onder de CO2-rapportageplicht?

Als jouw organisatie enige vorm van reiskosten of thuiswerkvergoeding vergoedt, val je in principe onder de CO2-rapportageverplichting. Er zijn een aantal belangrijke uitzonderingen en bijzondere regelingen, waardoor je organisatie niet aan de verplichting hoeft te voldoen:

Je valt niet onder de CO2-rapportageplicht als jouw organisatie geen mobiliteitsvoorzieningen biedt, zoals:

 • Financiële vergoedingen (reiskostenvergoeding of thuiswerkvergoeding);
 • Vervoersbewijzen voor openbaar vervoer;
 • Fietsen (bijv. een fietsenplan of leasefietsen), bromfietsen, personenauto's of motorfietsen.

Je valt wél onder de verplichting als:

 • Je reiskosten vergoedt als onderdeel van een uitruilsysteem of cafetariamodel.

CO2-rapportage & groeps- of holdingstructuren

Binnen het kader van CO2-rapportage speelt de organisatiestructuur een cruciale rol. Hoe ga je om met een complexe groeps- of holdingstructuur? Ondernemingen en rechtspersonen zijn onder een uniek handelsregisternummer, of KvK-nummer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Als een onderneming of rechtspersoon meerdere vestigingen in Nederland heeft onder hetzelfde KvK-nummer, moet over al deze vestigingen gezamenlijk gerapporteerd worden. Vestigingen buiten Nederland vallen buiten de CO2-rapportageverplichting.

Het begrijpen en naleven van de CO2-rapportageverplichting wordt vooral uitdagend als er sprake is van complexe groeps- of holdingstructuren met meerdere KvK-nummers, zoals bij sommige gemeenten of grotere ondernemingen het geval kan zijn. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste stappen om aan deze verplichting te voldoen:

 • KvK-nummer als leidend principe: Het KvK-nummer is de sleutel. Elk uniek KvK-nummer vormt een afzonderlijke entiteit voor de CO2-rapportage. Het aantal werknemers van alle vestigingen met hetzelfde KvK-nummer wordt samengevoegd, en als het totaal 100 of meer werknemers bereikt, valt de organisatie onder de rapportageverplichting;
 • Aparte CO2-rapportage en eLoket RVO: In gevallen waar er meerdere KvK-nummers binnen een groepstructuur zijn, moet er voor elke entiteit met meer dan 100 medewerkers separaat gerapporteerd worden. De gegevens moeten individueel worden ingevoerd in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het kan dus voorkomen dat binnen een groepsstructuur er entiteiten zijn die niet onder de rapportageverplichting vallen, omdat ze minder dan 100 werknemers hebben. Deze bedrijven kunnen echter vrijwillig kiezen om toch te rapporteren.

Concreet voorbeeld

Laten we een concreet voorbeeld nemen om de complexiteit van een groeps- of holdingstructuur te illustreren. Stel je een Nederlandse multinational voor met verschillende onderdelen, waaronder een hoofdvestiging, zes distributiecentra, meer dan 1000 supermarkten, 500 slijterijen en 500 drogisterijen. Hierin kan de juridische structuur als volgt zijn opgebouwd:

 • Hoofdkantoor en distributiecentra: Deze hebben allemaal hetzelfde KvK-nummer en vallen daardoor samen onder de CO2-rapportageverplichting;
 • Supermarkten, slijterijen en drogisterijen: Deze hebben afzonderlijke KvK-nummers en lopen uiteen qua grootte, waarbij sommige vestigingen minder dan 100 medewerkers hebben. Dit betekent dat:
  • Vestigingen met 100 of meer medewerkers moeten afzonderlijk rapporteren, elk onder hun eigen KvK-nummer;
  • Vestigingen met minder dan 100 medewerkers vallen niet onder de rapportageverplichting.

In dit specifieke geval betekent het dat het hoofdkantoor en de distributiecentra samen rapporteren, terwijl elke supermarkt, slijterij of drogisterij met 100 of meer medewerkers individueel moet bepalen of ze onder de CO2-rapportageverplichting vallen en apart moeten rapporteren, op basis van hun KvK-nummer. Het onderstreept het belang van een duidelijk begrip van de specifieke structuur binnen jouw organisatie, omdat dit een aanzienlijke invloed heeft op de CO2-rapportage verantwoordelijkheden.

Communicatie vanuit de Rijksoverheid

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is actief bezig met het samenstellen van een lijst van alle organisaties die op 1 januari 2023 minstens 100 werknemers in dienst hadden. Indien jouw organisatie op deze lijst staat, kun je in het najaar van 2023 een brief van de Rijksoverheid verwachten waarin je wordt geïnformeerd over de rapportageverplichting. Deze lijst wordt jaarlijks bijgewerkt, en alle betrokken organisaties zullen (opnieuw) een brief ontvangen om ze op de hoogte te stellen van hun verplichtingen.

Hoe helpt Shuttel?

Het navigeren door de nieuwe verplichtingen rond de CO2-rapportage is behoorlijk complex. Er komen verschillende regels en richtlijnen bij kijken. Lees in onze uitgebreide whitepaper over wat je kunt verwachten. Shuttel helpt je graag te voldoen aan de CO2-rapportageverplichting. We maken de CO2-uitstoot van je werkgebonden mobiliteit inzichtelijk. Daarnaast sparren we met jou over een mobiliteitsbeleid die bij jou past, om bijvoorbeeld je kansen te ontdekken om te verduurzamen.

Via Shuttel registreer je alle reisbewegingen van je medewerkers, ongeacht het vervoermiddel. Van openbaar vervoer tot deelfietsen, en van eigen vervoer tot thuiswerken: wij leggen het allemaal vast, inclusief de CO2-uitstoot per rit. Met deze gegevens, verzameld conform de AVG-regels, stellen we een duidelijk overzicht op dat je eenvoudig kunt indienen bij het e-loket van het Rijk. Zo ben je volledig voorbereid op de CO2-rapportage.

Hoe zet The Digital Neighborhood Shuttel in? | Shuttel | Regelen van de verplichte CO2 rapportageplicht, stimuleren duurzame mobiliteit en inzicht in de mobiliteitsbehoefte

Voorbereiden op de CO2-rapportage?

Ben jij een werkgever met 100 of meer medewerkers? Dan ben je vanaf 2024 verplicht om zakelijke CO2-uitstoot te gaan registreren. Bij Shuttel helpen we je graag op weg naar een duurzame toekomst op een efficiënte manier.

Maak een afspraak

Shuttel heeft dit artikel met de grootst mogelijke zorg samengesteld, waarbij we ons hebben gebaseerd op richtlijnen van de Rijksoverheid. We hebben ook uitgebreid overleg gepleegd met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondanks onze inspanningen om accurate en volledige informatie te verstrekken, kunnen er toch onjuistheden of onvolledigheden in dit artikel voorkomen. Daarom kun je geen rechten ontlenen aan de informatie die hierin is opgenomen. Shuttel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit artikel.