CO2-manager

Shuttel en de CO2-Prestatieladder

Bij Shuttel werken we aan een schonere en duurzamere mobiliteit voor nu en toekomstige generaties. We zijn er trots op dat we eind 2022 het certificaat voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder hebben behaald. Dit jaar hebben we onze blik gericht op niveau 5. Naast onze eigen inspanningen, moedigen we ook onze klanten aan om de voordelen van duurzaam reizen te ontdekken.

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee bedrijven hun duurzaamheid kunnen tonen. Door de ladder krijgen organisaties een helder beeld van hun CO2-uitstoot en manieren om deze te verminderen. Volgens onderzoek van de Universiteit van Utrecht reduceren gecertificeerde organisaties hun CO2-uitstoot twee keer zo snel als het landelijk gemiddelde. Er zijn vijf niveaus binnen de CO2-Prestatieladder. Niveau 3 focust op het verminderen van de eigen CO2-uitstoot van een organisatie. Echter, de niveaus 4 en 5 kijken verder, door de CO2-uitstoot in de gehele keten en sector te adresseren. Deze niveaus worden bepaald aan de hand van vier invalshoeken:


A - Inzicht:
Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint;
B - Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie;
C - Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid;
D - Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie.

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft dan ook gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem dat jaarlijks wordt getoetst.

Klimaatplannen

Waarom zet Shuttel in op de CO2-Prestatieladder

Shuttel heeft zichzelf als doel gesteld om mobiliteit schoner, duurzamer en vooral slimmer vorm te geven. We willen graag innoveren, met oog voor de toekomst van onze planeet en de generaties na ons. Dit doel stellen we voor de organisatie en de medewerkers van Shuttel zelf, maar ook voor onze klanten. We proberen positieve invloed uit te oefenen op klanten door het stimuleren van een duurzaam mobiliteitsbeleid en multimodaal reizen: meer OV en deelvervoer en minder autokilometers.

Wagenparkbeheerder/leaseconsultant

Onze huidige prestaties

Eind 2022 hebben we als Shuttel het certificaat voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder mogen behalen. Hierbij lag de focus op het beperken van de CO2-uitstoot van de eigen organisatie.

Voor eind 2023 hebben we ons als doel gesteld om niveau 5 van de CO2-Prestatieladder te behalen. Om niveau 3 te kunnen bereiken hebben we voornamelijk de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie inzichtelijk gemaakt en gekeken naar de maatregelen en mogelijke reductie van Shuttel. Voor niveau 5 gaan we een stapje verder. Om een hogere trede van de certificering te behalen zijn we druk bezig met het analyseren van de CO2-uitstoot van de gehele keten waarbij we ook in de keten en in de sector impact willen maken.

CO2-documenten