Overzicht

Waarom vallen grijze kentekens niet onder de CO2-rapportageplicht?

Artikel 6 juli 2023 Leesduur: 0 - 1 minuten

Een belangrijke bron van de CO2-uitstoot in de mobiliteitssector is de werkgebonden personenmobiliteit. Hieronder vallen alle verplaatsingen die werknemers maken in direct verband met hun werk. Zoals het reizen van en naar werk of zakelijke reizen tijdens werktijd. Om de duurzaamheidstransitie in deze subsector te versnellen, wordt vanaf 1 januari 2024 de CO2-rapportageplicht ingevoerd. Voertuigen met een grijs kenteken zijn uitgezonderd van deze verplichting. In dit artikel leggen we uit waarom.

Klimaatdoelen voor de mobiliteitssector

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2030 Nederland minimaal 55% minder broeikasgassen uitstoot vergeleken met 1990. Dit komt neer op een reductie van ongeveer 48,7 megaton CO2-equivalent.

Voor de mobiliteitssector zijn maatregelen opgenomen in het Klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Om een effectief beleid te ontwikkelen is de mobiliteitssector opgedeeld in verschillende subsectoren:

 • Werkgebonden personenvervoer
 • Goederenvervoer (waaronder grijze kentekens)
 • Luchtvaart (ook vaak onder goederenvervoer genoemd)
 • Scheepvaart (ook vaak onder goederenvervoer genoemd)
 • Infrastructuur

CO2-rapportageplicht voor werkgebonden personenvervoer

De CO2-rapportageplicht is een maatregel voor de subsector werkgebonden personenvervoer. Dit geldt voor alle verplaatsingen die mensen maken in direct verband met hun werk. Dit zijn ritten in een auto van de zaak, maar ook zakelijk- en woon-werkreizen die met privévoertuigen of het openbaar vervoer worden afgelegd.

De maatregelen vanuit het Klimaatakkoord focust zich op binnen deze subsector op de onderstaande punten:

 • Het verminderen van de noodzaak van reizen (bijvoorbeeld door thuiswerken te stimuleren)
 • Het bevorderen van schonere en efficiëntere voertuigen
 • Het aanmoedigen van openbaar en actief vervoer (zoals fietsen)

Grijze kentekens uitgezonderd van CO2-rapportageplicht

Voertuigen met een grijs kenteken daarentegen, vallen onder de subsector goederenvervoer. Deze voertuigen worden voornamelijk gebruikt voor het vervoer van goederen en materialen voor zakelijke doeleinden. Denk aan voertuigen voor bezorgingsdiensten, klusjesmannen, hondenuitlaatservices en glazenwassers. Grijze kentekens zijn uitgezonderd voor de CO2-rapportageplicht.

De maatregelen vanuit het Klimaatakkoord focust zich binnen de subsector goederenvervoer op onderstaande punten:

 • Verbeteren van de efficiëntie
 • Gebruik van schonere brandstoffen
 • Implementeren van innovatieve technologieën (zoals elektrisch en waterstof aangedreven voertuigen)

Ook al kan een grijs kenteken voertuig worden gebruikt voor werkgebonden personenmobiliteit, zijn dit in het Klimaatakkoord twee verschillende aspecten met een andere aanpak. Dit betekent dat alle vervoersbewegingen van grijze kentekens dus niet meegenomen hoeven te worden in de CO2-rapportage.

Wat moet je wel rapporteren in het kader van de CO2-rapportageplicht?

De rapportageplicht geldt voor organisaties met 100 of meer werknemers. Het doel is om in 2030 minimaal 1,5 megaton CO2 minder uit te stoten. In de CO2-rapportage legt de werkgever het totaal aantal kilometers vast dat de werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer. Hierbij wordt ook het vervoermiddel en brandstoftype genoteerd om zo het totaal aan CO2-uitstoot te kunnen berekenen.

Hoe zet The Digital Neighborhood Shuttel in? | Shuttel | Regelen van de verplichte CO2 rapportageplicht, stimuleren duurzame mobiliteit en inzicht in de mobiliteitsbehoefte

Ondersteuning bij CO2-rapportage

Ben jij een werkgever met 100 of meer medewerkers? Dan moet je vanaf 2024 aan de slag met de CO2-rapportageplicht. Lijkt je dit een grote klus? Geen zorgen, wij staan klaar om je te ondersteunen

Maak een afspraak