Overzicht

Whitepaper: 'Veranderende wet- en regelgeving rondom vaste reiskostenvergoeding'

Whitepaper 12 november 2020 Leesduur: 0 - 1 minuten

Per januari 2022 is de vaste reiskostenvergoeding voor bedrijven veranderd. Om je op weg te helpen, hebben we alles uitgewerkt in een whitepaper. Lees meer.

Reisgedrag van medewerkers sterk veranderd door het coronavirus

Bij het aankondigen van de intelligente lockdown in maart 2020 was direct duidelijk dat de crisis grote impact zou hebben op de mobiliteit van medewerkers. Veel mensen konden (een deel van) hun werkzaamheden vanuit huis uitvoeren en reisden vanaf dat moment niet of nauwelijks meer voor hun werk. Dit is ook zichtbaar in de cijfers; er is een drastische daling van het aantal OV-reizen sinds maart.

De overheid bood voor 2020 soelaas door tijdelijk een soepel fiscaal beleid rondom reiskostenvergoedingen te hanteren, maar vanaf 1 januari 2022 wordt de standaard wet- en regelgeving voor reiskostenvergoedingen weer van kracht. Met het oog op de huidige ontwikkelingen komen veel organisaties daardoor fiscaal in de knel als zij geen nieuwe keuzes maken ten aanzien van hun mobiliteitsbeleid.

Hoe kun je zo goed mogelijk inspelen op de nieuwe situatie? Wat verandert er wettelijk en fiscaal? Welke afwegingen moet je als werkgever maken bij het herijken van je mobiliteitsbeleid?

We schreven een whitepaper (zie hieronder) om antwoord te geven op deze vragen en helpen we je op weg bij het bepalen van het meest optimale beleid voor je organisatie.

Download gratis whitepaper

Het coronavirus en de daaropvolgende wijziging in wet- en regelgeving rondom reiskostenvergoeding leidt tot een veranderende mobiliteitsbehoefte. Wat verandert er wettelijk en fiscaal? Hoe kun je zo goed mogelijk inspelen op de nieuwe situatie? Om je op weg te helpen, hebben we de mogelijkheden onderzocht en uitgewerkt in een uitgebreide whitepaper.

Bekijk whitepaper