Overzicht

Werknemers nemen steeds vaker de fiets naar werk

Artikel 16 mei 2024 Leesduur: 0 - 1 minuten

Het gebruik van de fiets als vervoermiddel voor woon-werkverkeer is in opmars, zo blijkt uit eigen onderzoek van Shuttel. Er is een significante stijging van meer dan 200 procent in het aantal uitgekeerde kilometervergoedingen voor fietsgebruik ten opzichte van vorig jaar. Steeds meer bedrijven promoten fietsen actief binnen hun mobiliteitsbeleid. Dit is niet gek, want fietsen is een duurzaam en gezond alternatief en levert zelfs besparing op.

De fiets als gezond en duurzaam alternatief

“Fietsen is een zeer goed duurzaam alternatief voor de auto”, zegt Klaas Pieter Roemeling, directeur van Shuttel. “Vooral voor medewerkers die minder dan 7.5 kilometer met een gewone fiets en minder dan 15 kilometer met een elektrische fiets van hun werkplek wonen.” De (elektrische) fiets biedt een milieuvriendelijk alternatief, niet alleen voor de auto, maar ook voor het openbaar vervoer bij korte afstanden. Bovendien stimuleert het beweging, wat de vitaliteit van werknemers ten goede komt. Om deze reden bieden steeds meer werkgevers leasefietsen aan, bijvoorbeeld via een samenwerking met Lease a Bike.

Hogere vergoedingen én besparing voor werkgevers

Veel bedrijven geven een fietsvergoeding tot het maximale onbelaste bedrag van 23 cent. De gemiddelde kosten per kilometer voor auto en openbaar vervoer op korte afstanden bedragen 34 cent. Volgens Roemeling kunnen bedrijven het fietsgebruik nog aantrekkelijker maken door een hogere vergoeding te bieden: “Zolang deze maar onder de 34 cent blijft, dan blijft het kostenneutraal en investeer je in duurzaamheid en vitaliteit als bedrijf.”

240514-Persbericht-fietsnaarjewerkdag-website-in-tekst

Afname OV-gebruik en toename thuiswerkdagen

Hoewel het gebruik van de fiets en auto toeneemt, blijft het gebruik van het openbaar vervoer enigszins achter met een bescheiden stijging ten opzichte van vorig jaar. Roemeling merkt echter een trend op: "Grote organisaties zetten duidelijk in op de verduurzaming van hun mobiliteit. De fiets wordt steeds belangrijker en we zien een actieve inzet op het elektrificeren van wagenparken. Ondanks de geringe groei in het openbaar vervoergebruik, bevestigen deze trends de algemene verschuiving naar duurzame mobiliteit."

Het onderzoek wijst verder uit dat het aantal vastgelegde thuiswerkdagen opmerkelijk toeneemt. Deze trend illustreert een verschuiving in de manier waarop werknemers hun werkdag indelen. Gegevens tonen aan dat werknemers zakelijke reizen steeds vaker combineren met thuiswerken, in plaats van traditionele reizen vanuit kantoor. Dit duidt op een flexibelere werkbenadering, die mede mogelijk wordt gemaakt door fiscale regelgeving die specifieke combinaties van vergoedingen toelaat.

Werknemers verder stimuleren om te fietsen

Fietsen naar het werk biedt tal van voordelen en kan ook een kostenbesparing opleveren. Het is aan werkgevers om gewoontegedrag te doorbreken en medewerkers te motiveren om de fiets te pakken. In een ander artikel geven we 4 tips om werknemers aan te moedigen om met de fiets naar het werk te gaan:

  1. Bied voorzieningen voor verschillende fietsforenzen
  2. Faciliteer fietsforenzen in hun fietsbenodigdheden
  3. Vergoed fietsforenzen beter dan autoforenzen
  4. Motiveer tegelijkertijd het individu

Lees meer over de 4 tips om fietsen naar het werk te stimuleren.

Hoe zet The Digital Neighborhood Shuttel in? | Shuttel | Regelen van de verplichte CO2 rapportageplicht, stimuleren duurzame mobiliteit en inzicht in de mobiliteitsbehoefte

Werknemers stimuleren op de fiets naar werk te komen?

Fietsen naar het werk levert veel voordelen op. Desondanks blijven veel werknemers toch vaak de auto pakken. Heb je behoefte aan verdere ondersteuning bij het opstellen of uitvoeren van een effectief fietsbeleid? Onze mobiliteitsexperts staan voor je klaar.

Maak een afspraak