Overzicht

CO2-rapportageplicht uitgesteld naar 1 juli 2023

Artikel 5 oktober 2022 Leesduur: 0 - 1 minuten

Let op: de CO2-rapportageplicht is uitgesteld naar 1 januari 2024. Lees het volledige artikel hier.


Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangekondigd dat de regeling die werkgevers met meer dan 100 medewerkers verplicht om jaarlijks alle reizen van medewerkers te registreren (‘werkgebonden personenmobiliteit’) wordt uitgesteld naar 1 juli 2023. Het CO2-reductiedoel van 1 megaton in 2030 blijft wel intact.

Klimaatdoelen

In 2030 wil Nederland zestig procent minder broeikasgassen uitstoten. Hiervoor zijn in het klimaatakkoord een aantal klimaatdoelen opgesteld. Om deze klimaatdoelen te halen wil de overheid dat werkgevers met meer dan 100 medewerkers jaarlijks rapporteren over het totaal aan zakelijke kilometers en woon-werkkilometers van hun medewerkers en het type brandstof voor die reizen. Op deze wijze wil de overheid inzicht krijgen in hoeveel CO2 uitstoot zakelijke mobiliteit geeft en waar de kansen liggen voor verduurzaming. Het uiteindelijke CO2 reductiedoel is 1 megaton in 2030.

woon-werk-verkeer-vastleggen.jpg

CO2-emissie plafond in 2026

Met de invoering van deze maatregelen legt de overheid bewust veel verantwoordelijkheid bij werkgevers. Dat is nodig, omdat werkgebonden personenmobiliteit verantwoordelijk is voor 45% van de totale CO2-uitstoot. Het bedrijfsleven krijgt tot 2026 eerst de kans om de CO2-uitstoot te beperken tot een bepaald CO2-emissieplafond. Als in 2026 blijkt dat het bedrijfsleven op de goede weg is met verduurzamen, wordt er verder gegaan met collectieve maatregelen. Is dit niet het geval? Dan worden er een individuele CO2 norm ingevoerd per bedrijf. Woon-werkverkeer valt daar voorlopig niet onder.

maximumnorm-zakelijk-reizen.jpg

Uitstel CO2-rapportageplicht naar 1 juli 2023

Het ministerie zet nu in op 1 juli 2023 als ingangsdatum voor de verplichte CO2-rapportage, na kritische vragen in de Tweede Kamer over de ingangsdatum, opzet van de regeling en de kosten voor werkgevers. De voornaamste kritiek op het ontwerpbesluit – dat wijzigingen aanbrengt in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit – was de ingangsdatum van 1 januari 2023, die niet haalbaar zou zijn voor organisaties. Invoering van de aangekondigde CO2-maatregelen brengt veel administratieve taken met zich mee voor zowel werkgevers en medewerkers, terwijl vanuit de Rijksoverheid de regels nog niet definitief zijn.

Uitstel ja, maar verder geen inhoudelijke wijzigingen

Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft inmiddels de vragen vanuit de Tweede Kamer beantwoord en het uitstel aangekondigd, maar het ontwerpbesluit moet ook nog langs de Raad van State voor advies. Het ontwerpbesluit kan bovendien niet eerder in werking treden dan de nieuwe Omgevingswet, waarmee het verbonden is. De Tweede Kamer stipten verder aan dat het kabinet ook al het plan heeft om per 2024 een emissievrij wagenpark te vragen van werkgevers. Ondanks de kritiekpunten zijn er nog geen grote inhoudelijke wijzigingen in de regeling doorgevoerd.

verduurzamen-shuttel.jpg

Vrijwillige CO2-rapportage digitaal platform RVO

Voor de CO2-rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bedrijven kunnen op vrijwillige basis gegevens starten met de CO2-registratie per 1 januari, om op die manier voor te sorteren op de verplichting per 1 juli 2023.

Vraag gratis adviesgesprek aan

Benieuwd hoe Shuttel ondersteunt bij de verplichte CO2-rapportage en/of verduurzaming van jullie mobiliteit? Onze mobiliteitsexperts helpen je graag met advies over de CO2-rapportageplicht, jullie mobiliteitsbeleid of een demo van onze mobiliteitsoplossingen. Plan hier eenvoudig een afspraak of bel naar 033 - 303 46 00.

Of stuur een e-mail naar advies@shuttel.nl, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de CO2-rapportage en CO2-emissieplafond.