Overzicht

CO2-rapportageplicht uitgesteld naar 1 januari 2024

Artikel 2 februari 2023 Leesduur: 0 - 1 minuten

De CO2-rapportageplicht die geldt voor werkgevers met meer dan 100 werknemers, is uitgesteld. De oorspronkelijke ingangsdatum van 1 juli 2023 is verschoven naar 1 januari 2024. Dit kondigde het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onlangs aan.


In navolging van het uitstellen van de invoering van de Omgevingswet, heeft het ministerie besloten de CO2-rapportageplicht ook met een half jaar uit te stellen. Het ministerie verwacht in Q2 2023 meer informatie beschikbaar te kunnen stellen, aan alle betrokken werkgevers, zodat het voor iedereen mogelijk is zich terdege en tijdig voor te bereiden.

rapportageplicht

Wat houd deze CO2-rapportageplicht in?

Nederland heeft zich als doel gesteld om in 2030 zestig procent minder broeikasgassen uit te stoten. Hiervoor zijn in het klimaatakkoord een aantal klimaatdoelen opgesteld. Om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid CO2-uitstoot zakelijke mobiliteit moeten werkgevers met meer dan 100 medewerkers jaarlijks rapporteren over het totaal aantal zakelijke kilometers en woon-werkkilometers van hun medewerkers. Hierbij wordt ook het type brandstof voor die reizen gerapporteerd. Het uiteindelijke CO2-reductiedoel is 1 megaton in 2030.


Co2 plafond

CO2-emissie plafond in 2026

Vanaf 2026 wil de overheid een collectief CO2-emissieplafond instellen om het doel van 2030 te behalen. Dit CO2-emissieplafond zal worden ingesteld op basis van eerste resultaten van de CO2-rapportageplicht. Op dit moment is werkgebonden personenmobiliteit verantwoordelijk voor 45% van de totale CO2-uitstoot. Als in 2026 blijkt dat het bedrijfsleven op de goede weg is met verduurzamen, wordt er verder gegaan met collectieve maatregelen. Is dit niet het geval? Dan wordt een individuele CO2-norm ingevoerd per bedrijf.


Vrijwillige CO2-rapportage digitaal platform RVO

Voor de CO2-rapportage en de berekeningen komt een digitaal platform beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op vrijwillige basis kunnen bedrijven vanaf de zomer van 2023 starten met de CO2-registratie, om op die manier voor te sorteren op de verplichting per 1 januari 2024.

Mobiliteitsbeleid

Vraag gratis adviesgesprek aan

Benieuwd hoe Shuttel ondersteunt bij de verplichte CO2-rapportage en/of verduurzaming van jullie mobiliteit? Onze mobiliteitsexperts helpen je graag met advies over de CO2-rapportageplicht, jullie mobiliteitsbeleid of een demo van onze mobiliteitsoplossingen. Plan hier eenvoudig een afspraak of bel naar 033 - 303 46 00.

Of stuur een e-mail naaradvies@shuttel.nl, dan houden wij je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de CO2-rapportage en CO2-emissieplafond.