Overzicht

CO2-rapportage gaat door en Shuttel introduceert CO2-module

Artikel 16 november 2023 Leesduur: 0 - 1 minuten

De val van het kabinet in juli en de geplande verkiezingen in november roepen veel vragen op, waaronder die over de toekomst en invoering van de CO2-rapportage. In dit artikel gaan we dieper in op wat de val van het kabinet en de verkiezingen zou kunnen betekenen voor de CO2-rapportage en hoe dit in het bredere kader van de Omgevingswet past.

De val van het kabinet en de CO2-rapportage

Het kabinet is gevallen in juli, wat leidt tot nieuwe verkiezingen in november van dit jaar. Deze politieke verschuiving creëert onzekerheid over verschillende wettelijke verplichtingen, waaronder de CO2-rapportage. Het huidige politieke landschap is onvoorspelbaar en de aankomende verkiezingen kunnen van invloed zijn op het beleid en de regelgeving rondom milieukwesties. In september wordt een proces in gang gezet om te bepalen welke onderwerpen als controversieel worden beschouwd, vanwege de val van het kabinet. Controversiële onderwerpen zijn onderwerpen die mogelijk worden uitgesteld in afwachting van de vorming van een nieuwe regering. Hoewel dit proces enige onzekerheid met zich meebrengt, is de verwachting, gezien de brede steun in de Tweede Kamer, dat de CO2-rapportage niet onder deze controversiële onderwerpen zal vallen.

De CO2-rapportage en de Omgevingswet

De CO2-rapportage is geen op zichzelf staand item, maar maakt deel uit van de Omgevingswet. Deze wet is in maart dit jaar aangenomen door zowel de Eerste als Tweede Kamer. De wet beoogt het beheer en de bescherming van de fysieke leefomgeving te reguleren. De CO2-rapportage speelt hierin een belangrijke rol.

Gezien de brede steun voor de Omgevingswet en daarmee de rapportageverplichting in de Tweede Kamer, wordt niet verwacht dat de val van het kabinet een belemmering zal vormen voor de uitvoering van de CO2-rapportage. Het feit dat de wet al is aangenomen geeft enige zekerheid dat de rapportageverplichting zal worden voortgezet.

Conclusie

De val van het kabinet en de geplande nieuwe verkiezingen hebben zeker vragen opgeroepen over de toekomst van de CO2-rapportage. Gezien de brede steun in het parlement en het feit dat de CO2-rapportage deel uitmaakt van de reeds aangenomen Omgevingswet, is het waarschijnlijk dat deze CO2-verplichting zoals gepland wordt uitgevoerd. Als organisatie doe je er goed aan om door te gaan met de voorbereidingen voor de CO2-rapportage, ongeacht de politieke onzekerheid. De nadruk op duurzaamheid blijft, en de CO2-rapportage is een essentieel onderdeel van de bredere inspanningen om een groenere toekomst te creëren.

Hoe zet The Digital Neighborhood Shuttel in? | Shuttel | Regelen van de verplichte CO2 rapportageplicht, stimuleren duurzame mobiliteit en inzicht in de mobiliteitsbehoefte

Voorbereiden op de CO2-rapportage?

Ben jij een werkgever met 100 of meer medewerkers? Dan ben je vanaf 2024 verplicht om zakelijke CO2-uitstoot te gaan registreren. Bij Shuttel helpen we je graag op weg naar een duurzame toekomst op een efficiënte manier.

Maak een afspraak