Overzicht

Case studie: Gemeente Roosendaal stelt voorbeeld in duurzame mobiliteit

Case study 20 april 2021 Leesduur: 0 - 1 minuten

Hoe kun je als (lokale) overheid een bijdrage leveren aan de verduurzaming en bereikbaarheid in een regio? Met pilots proberen diverse organisaties antwoord te geven op deze vraag. Gemeente Roosendaal implementeerde in samenwerking met Hely en Shuttel een pilot die aantoont dat verduurzaming en (toegenomen) mobiliteit elkaar niet hoeven te bijten. In deze casestudy (ook te lezen in PDF) leggen we uit hoe schoner, minder en anders reizen bijdraagt aan een duurzamer Nederland en hoe je daar als (lokale) overheid een voorbeeldrol in kunt pakken.

De weg naar groen

Twee jaar geleden zette de Gemeente Roosendaal hun ‘weg naar groen’ in met de ontwikkeling van een nieuw stadskantoor. De gemeente wilde echter niet alleen een duurzaam gebouw, maar ook een duurzaam beleid. Dus werd ook mobiliteit onder de loep genomen. Roosendaal speelt hiermee in op een trend die ook elders in Nederland duidelijk zichtbaar is: de aantrekkingskracht van steden. De keerzijde van deze aantrekkingskracht zijn de uiteenlopende uitdagingen rondom mobiliteit, waaronder de toenemende drukte op de weg en in het openbaar vervoer. Dit komt de bereikbaarheid, luchtkwaliteit en leefbaarheid in steden niet ten goede.

Schoner, minder en anders reizen in de toekomst

Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar en leefbaar te houden heeft de Rijksoverheid duidelijke klimaatdoelstellingen geformuleerd om de CO2-uitstoot te verminderen. Hierbij legt ze een belangrijke rol neer bij werkgevers. Niet zo gek, aangezien meer dan de helft van alle wegkilometers in het personenvervoer werkgerelateerd is. De uitgangspunten zijn om schoner (minder uitstoot per kilometer), minder (minder kilometers, meer thuiswerken) of anders (met andere modaliteiten) te gaan reizen.

Duurzame mobiliteit

Roosendaal wilde ook dat werknemers zich op een duurzamere manier gingen verplaatsen en daarmee tevens een voorbeeld zijn voor ondernemers en bewoners in de gemeente.

Roosendaal had concrete doelstellingen opgesteld (zie kader) en zocht een flexibele mobiliteitsoplossing om haar duurzame ambities waar te maken.Totvoorheen werden zakelijke kilometers met dienst- of privé-auto’s voornamelijk op fossiele brandstoffen gemaakt. Ook bood de woon-werkafstand van werknemers kansen; het merendeel van de werknemers woont namelijk binnen een straal van 15 km en dus op fietsafstand van het stadskantoor.

Daarnaast is onze manier van werken in 2020 drastisch veranderd. Nederland was al kampioen thuiswerken en de corona-crisis heeft laten zien dat thuiswerken voor de meeste kantoorbanen ook prima kan. Veel organisaties hebben al besloten dat deels thuiswerken een blijvertje is. Verandering in wetgeving rondom thuiswerken en reiskostenvergoeding dwong Roosendaal tot het aanpassen van haar vergoedingenbeleid. Je mag immers als werkgever alleen de reiskosten onbelast vergoeden voor de dagen dat er ook gereisd wordt.

Doelstellingen Gemeente Roosendaal

 • VERDUURZAMEN
  • Zakelijke reizen alleen elektrisch
  • Vergroten toegang tot OV, deelauto’s en -fietsen
  • Belonen duurzaam reizen
 • VERMINDEREN
  • CO2-uitstoot zakelijk en woon-werkverkeer
  • (privé)auto’s voor zakelijke reizen
  • Parkeerplaatsen en ruimtebeslag
 • VERANDEREN
  • Meer collega’s op de fiets en OV
  • Geen declaraties meer voor zakelijke reizen
  • Delen met ondernemers en bewoners

Schoner, minder en anders

Roosendaal stimuleert haar mensen om het beste en duurzaamste middel voor de reis te kiezen door alle ruim 450 medewerkers een mobiliteitskaart van Shuttel te geven. Hiermee hebben zij onder meer toegang tot alle vormen van openbaar vervoer. Ook zijn drie mobiliteitshubs van Hely geplaatst met deelbare e-bikes en elektrische auto’s, die gereserveerd en gebruikt kunnen worden via de Hely app. “Normaal pakte ik de auto naar het volgende dorp en nu de deel-eBike. Dan zie ik nog wat van het Brabantse landschap en ik ben met de binnendoor-route niet meer tijd kwijt dan met de auto”, licht Gabriel Jas, Projectmanager Huis van Roosendaal bij de Gemeente Roosendaal toe.

De hubs worden in 2021 ook opengesteld voor omwonenden en lokale ondernemers. Erik-Jan Blook, Senior Beleidsadviseur Maatschappij bij de Gemeente Roosendaal: “Als werkgever is de mobiliteitsstroom belangrijk voor ons en ‘practice what you preach’; we zijn overal bezig om dit soort zaken uit te dragen en dan moeten we ook het goede voorbeeld geven en nieuwe dingen proberen. Achteraf kan ik wel lachen om hoe ik heb zitten klooien met het laden van de elektrische auto.”

Zowel de Shuttelkaart als de vervoersmiddelen in de hub kunnen zowel zakelijk als privé worden gebruikt. Zakelijke reizen bekostigt de gemeente en privéreizen betalen de werknemers zelf. Hierdoor behoren declaraties voor zakelijke reizen tot het verleden en heeft de gemeente één contractrelatie.

Over de totaaloplossing die Shuttel en Hely leveren bij de gemeente zegt Gabriel Jas: “Inspiratie voor onszelf, een stap naar duurzaam en meteen een stap verder en andere delen van de stad dezelfde dienstverlening geven: dit zijn meerdere stappen in één. Ik ben hartstikke trots!“

Wil je meer weten over wat Shuttel en Hely voor jouw organisatie kunnen betekenen? Bel of mail ons!