Overzicht

Deelautogebruik neemt vlucht door samenwerking Shuttel en SIXT

Artikel 9 september 2021 Leesduur: 0 - 1 minuten

Vanaf vandaag bieden we samen met SIXT, de aanbieder van deel- en huurauto’s, een antwoord op het door corona veranderde reisgedrag van de werkende Nederlander. Doordat veel bedrijven en mensen kiezen voor een combinatie van werken op kantoor en vanuit huis, zijn standaard OV-abonnementen en autolease-contracten niet meer passend. Bovendien geldt vanaf 1 januari 2022 de regel dat reiskosten alleen nog vergoed zullen worden op basis van daadwerkelijk gebruik. Daarom bieden we alle 145.000 Shuttel-gebruikers de mogelijkheid om de deelauto’s en huurauto’s van SIXT te gebruiken.

100% elektrische deelauto’s
Gebruikers kunnen de 100% elektrische deelauto’s met behulp van de SIXT-app overal in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag meenemen en daar – en bij elke SIXT-vestiging in Nederland - gratis parkeren. De deel- en huurauto’s van SIXT zijn een aanvulling op het brede assortiment aan vervoersmiddelen die de klanten van Shuttel kunnen gebruiken voor hun reizen in Nederland. Het gebruik van deelauto’s in Nederland zal door deze samenwerking naar verwachting sterk stijgen.

Combineren is sneller en groener
Het combineren van verschillende vervoersmiddelen blijkt steeds meer de snelste en groenste manier om van A naar B te komen. Samen bieden Shuttel en SIXT share de flexibiliteit die werknemers, ondernemers en ZZP’ers verlangen, voor wie het uitgangspunt is: gebruik wanneer je het nodig hebt, met zo min mogelijk gedoe. De alles-in-één-kaart van Shuttel houdt alle transacties online bij, wat leidt tot beduidend minder administratie- en mobiliteitskosten voor werkgevers en zelfstandigen. Alle deelauto’s van SIXT zijn 100% elektrisch, wat een gunstig effect heeft op de luchtkwaliteit in steden en bijdraagt aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Marktleiders werken samen
De samenwerking tussen Shuttel en SIXT brengt twee Nederlandse marktleiders samen: sinds de start in 2014 is Shuttel uitgegroeid tot de grootste aanbieder van zakelijke mobiliteitskaarten; SIXT is de grootste aanbieder van free floating deelauto’s en de enige waarvan de auto’s in een andere stad kunnen worden achtergelaten dan waar deze zijn meegenomen. Dit biedt een uitkomst voor mensen die geen auto nodig hebben voor het dagelijkse woon-werkverkeer, maar er af en toe eentje willen gebruiken. De bekendheid met deelconcepten speelt daarbij een rol: mensen die vaker scooters, fietsen of huizen huren via een deelconcept, blijken eerder geneigd om ook een auto op die manier te gebruiken.

Klaas Pieter Roemeling, Directeur Shuttel: “De trend in Nederland is al decennia dat we meer en meer reizen, maar het mobiliteitsgedrag is veelal routinematig, bijvoorbeeld in het dagelijkse woon-werkverkeer. De behoefte naar mobiliteit zal in de komende jaren verder toenemen, in ieder denkbaar scenario. Maar de manier waarop moet anders: nog steeds wordt 75% van de gemaakte kilometers met de (eigen) auto gemaakt, veelal in de spits. De oplossing is dat we meer gaan combineren met openbaar vervoer, de elektrische fiets én deelvervoer.

Om de CO2 uitstoot voor zakelijk reizen terug te dringen en mobiliteit in de toekomst ook toegankelijk te houden zullen we schoner, anders en minder moeten gaan reizen. De samenwerking tussen SIXT en Shuttel zal hierin een stap zijn in de goede (groene) richting.”

Karen van den Boom, Algemeen Directeur SIXT Benelux: “Deelmobiliteit gaat om het zo efficiënt mogelijk inzetten van de capaciteit die we hebben. Het gebruiksgemak van Shuttel zal voor veel mensen de drempel verlagen om eens een deelauto te pakken. En dat heeft veel voordelen: het gebruik van deelauto’s zorgt ervoor dat het aantal ‘eigen auto’s’ afneemt en dat levert parkeer- en ruimtewinst op in steden. Omdat het aantal gebruikers zal toenemen, is SIXT voortdurend bezig om het aanbod en servicegebied te vergroten. Denk daarbij aan steden als Haarlem, Leiden en Rijswijk, waarmee we de huidige gebieden met elkaar kunnen verbinden, op weg naar onze ambitie van landelijke dekking.”