Overzicht

Mobiliteitsdata om positief reisgedrag te stimuleren

Artikel 21 oktober 2021 Leesduur: 0 - 1 minuten

Nederland behoort tot de landen met de beste infrastructuur van Europa. Toch staan er dagelijks een flink aantal files in en rond de steden en zit in diezelfde gebieden het OV in de spits ook weer steeds vaker vol. Mobiliteit is een basisbehoefte, het geeft bewegingsvrijheid en draagt bij aan ons woon- werk- en leefplezier en daarmee aan de kwaliteit van leven. Toegang tot mobiliteit is daarom een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bovendien is het van groot belang voor de Nederlandse economie, de werkgelegenheid en ons vestigingsklimaat.

Al voor het uitbreken van de coronacrisis stond Nederland voor een groot aantal kansen en uitdagingen op het gebied van mobiliteit: de capaciteit van het systeem was in zicht. Ons mobiliteitsgedrag is hierin bepalend: we bewegen ons heel veel routinematig, bijvoorbeeld in het dagelijkse woon-werkverkeer. We kiezen meestal voor hetzelfde vervoermiddel en vertrekken allemaal rond hetzelfde tijdstip. Om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden, zijn we samen met Full Orbit project Discovery gestart. Hierdoor kunnen wij relevante inzichten halen uit alle beschikbare mobiliteitsdata op basis van het Data Monetisation Platform (DMP®) van Full Orbit.

Het resultaat? Met een gedetailleerd en actueel inzicht in mobiliteitsgedrag van gebruikers zijn we in staat om klanten te ondersteunen bij de implementaties en succesvolle uitvoering van hun mobiliteitsbeleid. Op die manier werken we elke dag aan de mobiliteit van morgen.

Benieuwd naar het volledige artikel met een uitgebreide uitleg? Klik dan hier.