Overzicht

Verduurzamen met de CO2-Prestatieladder

Artikel 4 augustus 2023 Leesduur: 0 - 1 minuten

Bij Shuttel zetten we ons in voor een groenere toekomst. Onze missie is duidelijk: mobiliteit schoner, duurzamer en slimmer vormgeven voor zowel de huidige als de toekomstige generaties. Deze visie beperkt zich niet alleen tot ons eigen team; we willen dat ook onze klanten de voordelen van duurzaam reizen ervaren. Daarom inspireren we hen om alternatieve, milieuvriendelijkere vervoersopties te overwegen, zoals de fiets, het openbaar vervoer en deelvervoer, en om het autogebruik te verminderen. Met trots kunnen we melden dat we eind 2022 het certificaat voor niveau 3 van de CO2-Prestatieladder hebben behaald. En onze ambities reiken verder: dit jaar zetten we onze zinnen op het behalen van niveau 5.

Wat is de CO2 prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is een instrument waarmee bedrijven hun duurzaamheid kunnen tonen. Door de ladder krijgen organisaties een helder beeld van hun CO2-uitstoot en manieren om deze te verminderen. Volgens onderzoek van de Universiteit van Utrecht reduceren gecertificeerde organisaties hun CO2-uitstoot twee keer zo snel als het landelijk gemiddelde.

Er zijn vijf niveaus binnen de CO2-Prestatieladder. Niveau 3 focust op het verminderen van de eigen CO2-uitstoot van een organisatie. Echter, de niveaus 4 en 5 kijken verder, door de CO2-uitstoot in de gehele keten en sector te adresseren. Deze niveaus worden bepaald aan de hand van vier invalshoeken: Inzicht, Reductie, Transparantie en Participatie.

Hoe gaat Shuttel de CO2-Prestatieladder beklimmen?

Onze route naar het vijfde niveau van de ladder omvat meerdere strategische stappen:

  1. Stimuleren van Duurzame Vervoersopties: We bevorderen meer fietsen, wandelen, openbaar vervoer en elektrisch deelvervoer.
  2. Hybride Werken: Door het aanmoedigen van flexibel werken willen we het woon-werkverkeer verminderen en daarmee de CO2-uitstoot.
  3. Energiebewust Kantoor: We verlagen de verwarming in onze kantoren met twee graden.
  4. Elektrisch Wagenpark: Alle nieuwe leaseauto's worden volledig elektrisch. Voor de overige auto's introduceren we CO2-compensatie.
  5. Inzicht in CO2-Uitstoot: We maken bestuurders bewust van hun CO2-uitstoot, zodat ze de impact van hun rijgedrag begrijpen.

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft dan ook gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem dat jaarlijks wordt getoetst.

Waarom Kiest Shuttel voor de CO2-Prestatieladder?

Duurzaamheid staat centraal bij Shuttel. We zien onszelf graag als een voorbeeld voor anderen. Door te kiezen voor de CO2-Prestatieladder kunnen we onze duurzaamheidsdoelen niet alleen concretiseren, maar ook meten. We zijn immers voortdurend bezig met het stimuleren van duurzaam reizen onder onze gebruikers. Het is voor ons dan ook logisch om hierin zelf het voortouw te nemen.

Shuttel hecht veel waarde aan duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder zet bedrijven aan om CO2-bewust te ondernemen en maakt dit ook meetbaar. Daarom is dit voor Shuttel een belangrijk instrument waarmee de focus op duurzaamheid kan worden vergroten. Immers, het streven is om elke dag weer haar gebruikers te stimuleren om duurzaam te reizen. Het is volgens Shuttel niet meer dan logisch dat zij ook hun steentje bijdragen.

CO2 Footprint Shuttel 2022
Beleidsverklaring CO2 reductie Shuttel BV
Initiatieven Shuttel BV - SKAO - ondertekend

Hoe zet The Digital Neighborhood Shuttel in? | Shuttel | Regelen van de verplichte CO2 rapportageplicht, stimuleren duurzame mobiliteit en inzicht in de mobiliteitsbehoefte

Ook mobiliteit verduurzamen?

Ben je benieuwd naar de voortgang die Shuttel maakt op het gebied van verduurzaming? Of wil je weten wat je organisatie kan doen om de CO2 uitstoot van mobiliteit omlaag te krijgen?

Maak een afspraak